06-38928282
info@ikpuls.nl

Uitleg opleidingstraject

Het opleidingstraject bestaat uit  HP1 tot en met HP4, 3 supervisies, 5 individuele sessies en enig thuiswerk voor wie op diploma niveau wil komen.

Doelgroep: In principe kan iedereen het pulsen leren, een bepaalde vooropleiding is niet nodig.

  • HP 1, 2, 3 en 4 bestaan elk uit 4 dagen.
  • Totaal zijn het 16 lesdagen van elk 7 uur.
  • De totale lengte van de opleiding is een jaar.
  • De studiebelasting is naast de lesdagen ongeveer 3 uur per week.
  • Het is ook mogelijk om HP1 tot en met HP4 te volgen zonder dat je naar diploma niveau toe werkt.
  • Het opleidingstraject is dus binnen een jaar te volgen maar door de mogelijkheid om je per gedeelte in te schrijven kun je er langer over doen. De hele opleiding is € 150,00 goedkoper als je je voor de hele opleiding inschrijft, ook dan mag je er 2 jaar over doen.

Voorwaarden bij het opleidingstraject tot gediplomeerd Holistic Pulser:

Opleidingsgedeelte HP 1   

Aanschaffen of lenen van een massagetafel en het boek Holistic Pulsing van Tovi Browning. Dit boek is verkrijgbaar via Bol.com. (ISBN10 9071501175 en via ISBN13 9789071501173) Verder krijg je de suggestie om enkele andere boeken te lezen gaandeweg het opleidingstraject. Je ontvangt de HP1 syllabus.

De HP 1 pulsen eigen maken door het volgen van de eerste 4 lesdagen. met proefpersonen te werken en daar kort verslag van te maken. Hiervoor krijg je vragen mee. Voor de gehele opleiding behoor je 50 proefsessies gegeven te hebben. Zo mogelijk een thuiswerkgroepje vormen met mede deelnemers en één dag of dagdeel per maand samenkomen om te pulsen. Een thuiswerkgroepje bestaat minimaal uit 2 personen. Voor de inhoud van deze bijeenkomsten krijg je suggesties mee. Deze uitwisselingssessies tellen niet mee voor de 50 proefsessies. Begin maken met het zelf ervaren van pulssessies bij een professionele pulser. Je behoort hierin minimaal 5 sessies aan te gaan bij dezelfde pulser. Je krijgt tijdens de opleiding een lijstje met namen.

Supervisie 1 

Na enige beoefening van de HP 1 technieken of na de HP 2 technieken kom je voor een eerste supervisie de begeleider pulsen. Je hoeft het dan nog niet te kunnen! Deze supervisie is bedoeld om ‘kinderziektes’ uit je pulsen te halen en om technieken die je moeilijk vindt nog eens door te nemen.

Opleidingsgedeelte HP 2

Verdieping van het pulsen en nieuwe technieken. Je ontvangt hiervoor de HP 2 syllabus. Aandacht voor het leren zien en aanvoelen van stagnaties en het ingaan hierop via het pulsen. Het pulsen je verder eigen maken door voort te gaan met het werken met proefpersonen.

Voortgang thuiswerkgroepje.

Voortgang eigen individuele sessies.

Opleidingsgedeelte HP 3    

Tijdens HP3 ga je meer leren spelen en uitdagen via het pulsen. Je gaat leren hoe je een volledige sessie kunt opbouwen vanuit het voelend aanwezig zijn, van voorgesprek naar het pulsen toe én naar de afronding toe. Hierbij zul je merken dat b.v. rollenspelen rond voorgesprekken  je veel inzicht geven. De technieken die je in HP1 en HP2 geleerd hebt ga je integreren binnen het geven van een sessie en je leert er meer intuïtief mee te werken. je gaat nog meer leren om voelend aanwezig te zijn tijdens een pulssessie. En je gaat oefenen in het verbaal begeleiden tijdens een sessie. Wat vraag je nu tijdens een voorgesprek, welke woorden kloppen en wanneer kies je ervoor iets te vragen tijdens het pulsen etc. Er zal ook veel ruimte zijn om praktijkervaringen gezamenlijk te onderzoeken.

Doordat je nu meer het procesmatige in pulssessies gaat beoefenen vraag je aan 3 proefpersonen of je ze 5 keer mag pulsen, gericht op het procesmatige effect van het pulsen. En een van die proefpersonen vraag je om de 5e sessie mee te gaan voor een supervisie. Deze 3 keer 5 sessies ga je uitgebreider verslaan. Hiervoor krijg je vragen mee.

Supervisie 2

In deze 2e supervisie breng je een cliënt mee die je bij mij voor de 5e keer gaat pulsen zoals je dat thuis ook doet. Je krijgt naderhand feedback wat je ook op schrift mee krijgt.

Voortgang thuiswerkgroep.

Opleidingsgedeelte HP 4

HP4  gaat door waar de HP3 stopte. HP3 geeft je zoveel om te beoefenen dat je met veel praktijkervaringen en vragen hierover aan HP4 begint. Dat krijgt dan ook in eerste instantie alle ruimte. Daarnaast ga je Body Dialoog leren toepassen en integreren tijdens het pulsen. Body Dialoog is een vorm van focussen die gericht is op het omhoog laten komen van specifieke informatie vanuit b.v. een lichaamsdeel of een fysiek symptoom. Een belangrijk leermoment in deze dagen is ook dat je een volledige sessie gaat geven terwijl enkele mede studenten observeren en naderhand feedback geven. Ook zal er naar behoefte aandacht besteed worden aan praktijkopbouw.

In een evaluatie moment aan het einde van de cursus benoem je jouw kwaliteiten als pulser én de punten die nog aandacht vragen.

Afronding qua groepsverband en aanbod vervolg mogelijkheden.

Voortgang en afronding in het werken met proefpersonen.

Voortgang en afronding binnen het thuiswerkgroepje.

Supervisie 3

Nadat je klaar bent met 50 proefsessies en je eigen individuele sessies kom je voor je eindsupervisie waarbij je een voor jou onbekende cliënt een volledige sessie gaat geven. Naderhand krijg je feedback en als de supervisie goed bevonden is krijg je aansluitend je diploma. N.B. Als je op een of andere manier naar inzicht van de begeleider niet klaar bent voor de eindsupervisie is dat in een gesprek al eerder aan de orde geweest.